Webshop Trustmark: een onafhankelijk keurmerk

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Trustmark onafhankelijk. Alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen. Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Webshop Trustmark. De bij de Webshop Trustmark aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en nationale wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Webshop Trustmark stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Officiële Logo's Webshop Trustmark

2011 logo webshop keurmerk

 

2011 logo webshop keurmerk, zwartwit/blackwhite

 

2011 logo webshop keurmerk, klein/small

 

2011 logo webshop keurmerk, vierkant/square

 

 

Over Webshop Trustmark

Het bestuur van Webshop Trustmark bestaat uit:

Dhr. Mr. M.C.J. Teurlings, voorzitter
Mw. C. Snellers, secretaris

De Statuten van Stichting Webshop Keurmerk, basisstichting voor Webshop Trustmark

KvK Nederland 34280921
Btw-nummer 8183.62.108.B01
NL68 ABNA 0407 1610 07 Webshop Trustmark te Amsterdam

De bezoldiging van functionarissen is niet afhankelijk van de uitkomst van beoordelingen en de uitkomst van de besluiten tot het verlenen van keurmerkgebruik.

 

Klachtenregeling Webshop Trustmark

De bij de Webshop Trustmark aangesloten winkels dienen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Webshop Trustmark controleert de aangesloten webwinkels en bemiddelt bij eventuele geschillen. Een bij Webshop Trustmark aangesloten winkel voert een privacyprotocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt.

Indien een webwinkel zich niet aan de regels houdt, kan de consument een klacht indienen. De Webshop Trustmark onderzoekt de klacht en tracht het probleem op te lossen. In gevallen waarbij het probleem niet naar behoren wordt opgelost en de Webshop Trustmark van mening is dat dit te wijten is aan de aangesloten webwinkel, bestaat de mogelijkheid dat de webwinkel het recht wordt ontnomen het Keurmerk-logo te voeren.

De Webshop Trustmark zal er voor zorg dragen dat voor de consument duidelijk is dat een bij de Webshop Trustmark aangesloten winkel gewaarborgd, veilig en betrouwbaar is.  

Aanmelden

Ook aangesloten zijn bij Stichting Webshop Trustmark?

nu aanmelden!

Zoek aangesloten webshops

Meld Misbruik

Ongeoorloofd gebruik van ons logo?

meld misbruik!