Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Webshop Trustmark met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Webshop Trustmark verstrekt door middel van deze website louter informatie over de diensten die door Webshop Trustmark worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Webshop Trustmark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Webshop Trustmark aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Webshop Trustmark opgenomen informatie en tarieven. Hoewel Webshop Trustmark alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Webshop Trustmark niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door Webshop Trustmark worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Webshop Trustmark uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Webshop Trustmark worden onderhouden wordt afgewezen.

Aanmelden

Ook aangesloten zijn bij Stichting Webshop Trustmark?

nu aanmelden!

Zoek aangesloten webshops

Meld Misbruik

Ongeoorloofd gebruik van ons logo?

meld misbruik!

Nieuwe Webshops